Regulamin użytkowania

I Korzystać ze stadionu mogą za zgodą kierownika klubu:

1. Stowarzyszenia kultury fizycznej - kluby, TKKF

2. Szkoły

3. Instytucje i przedsiębiorstwa

4. Inne grupy zorganizowane

5. Osoby fizyczne

 

II Wstęp na trybuny stadionu mają:

1. Podczas imprez sportowych i rekreacyjnych - wszyscy chętni

2. Dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką dorosłych

 

III Zabrania się pod rygorem odpowiedzialności karno-administracyjnej:

1. Wstępu osobom nietrzeźwym i będącym pod wpływem środków odurzających

2. Wnoszenia:

a) alkoholu, narkotyków, środków odurzających

b) przedmiotów szklanych, twardych, ostrych i niebezpiecznych

c) środków mogących stanowić narzędzie agresji lub walki i materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących i duszących

d) wszelkiej broni za wyjątkiem służb porządkowych posiadających ją jako wyposażenie służbowe

e) petard, rac i świec dymnych

 

Wnoszone nielegalnie przedmioty i środki podlegają konfiskacie!

 

3. Rzucania:

a) petard, rac i świec dymnych

b) jakichkolwiek przedmiotów na arenę sportową, jak i na teren całego obiektu

4. Zachowania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz obiektu

5. Wzniecania ognia

6. Niszczenia ławek oraz innych urządzeń znajdujących się na obiekcie

7. Używania niecenzuralnego języka oraz wznoszenia okrzyków prowokujących i nawołujących do zakłóceń porządku i bezpieczeństwa

 

IV Widz ma prawo do:

1. Wejścia na stadion i zajęcia miejsca

2. Korzystania z urządzeń przeznaczonych dla publiczności

3. kulturalnego dopingu

4. pomocy organizatorom i służbom porządkowym w zakresie związanym z odbywającą się imprezą

 

V Za bezpieczeństwo podczas imprezy odpowiada organizator

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości